وظایف و ماموریت هااداره کل رسانه های خارجی

شرح وظایف و ماموریت های اداره کل رسانه های خارجی

 1.     پیشنهاد سیاست ها و برنامه های کلان وزارتخانه در حوزه رسانه های خارجی و موسسات خدمات رسان ذیربط و پیگیری تصویب و ابلاغ آن ها

2.     سیاست گذاری و نظارت بر ورود و توزیع نشریات خارجی

3.     اجرای سیاست های تبلیغاتی و مطبوعاتی در خارج از کشور در قالب موازین و خط مشی های مربوط

4.     پیشنهاد و تعیین ضوابط و دستور العمل های ورود  و توزیع نشریات خارجی

5.     تهیه و تنظیم ضوابط صدور مجوز تاسیس، تعلیق، انحلال؛ فعالیت و نظارت بر عملکرد رسانه های خارجی و عوامل خبری وابسته و موسسات خدمات رسان به رسانه های خارجی

6.     صدور مجوز اعطای روادید، اقامت و تمدید آنها جهت نمایندگان رسانه های خارجی

7.     تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه ها، دستوراعمل ها و شیوه نامه های حمایتی و هدایتی در حوزه رسانه های خارجی و موسسات خدمات رسانی مربوط

8.     تعیین نمایندگان مطبوعاتی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و هدایت و نظارت بر فعالیت آنان با هماهنگی وزارت امور خارجه

9.     انعکاس نحوه، روش و موضع گیری های تبلیغاتی و رسانه ای شوراها به مقامات و نهادهای تصمیم ساز در کشور

10. ایجاد هماهنگی در واحدهای ذیربط و برقراری ارتباط موثر با سایر ادارات کل وزارت متبوع و دیگر دستگاه های ذیربط به منظور تحقق سیاست ها و برنامه ها و حسن اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های حوزه رسانه های خارجی

11. بررسی عملکرد واحدهای مرتبط و ارائه گزارش های دوره ای مورد نیاز مراجع ذیربط در حوزه رسانه های خارجی و موسسات خدمات رسان و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های آنها در قالب ضوابط و مصوبات مربوط.

12. گردآوری، پردازش، تجزیه و تحلیل، تشکیل بانک اطلاعات، توسعه و به روزرسانی اطلاعات مربوط در حوزه رسانه های خارجی و ارائه گزارش های موردنیاز مراجع ذیربط.

13. فراهم آوردن زمینه مبادلات و کمک به عقد قراردادهای همکاری حرفه ای و فنی میان رسانه های داخلی و خارجی با هماهنگی حوزه های ذیربط