وظایف و ماموریت هادفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها

شرح وظایف و ماموریت های دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها

 

1.       مطالعه و بررسی کمی و کیفی جریان اطلاعات در رسانه‌های کشور

2.       مطالعه و بررسی میزان تأثیر‌پذیری رسانه‌های ایران از جریان بین‌المللی اطلاعات

3.       مطالعه و بررسی تأثیرات فرهنگی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جریان بین‌المللی اطلاعات

4.       نیازسنجی‌های مستمر از مسئولان، کارشناسان و دست‌اندرکاران امور رسانه‌ها به منظور تعیین محورها و موضوعات پژوهشی

5.       پژوهش در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی رسانه‌ها

6.       پژوهش در زمینه چگونگی ارتقاء سطح کیفی و حرفه‌ای رسانه‌ها و جایگاه رسانه‌ها در فرهنگ عمومی

7.       پژوهش در زمینه چگونگی افزایش اعتماد مردم به رسانه‌ها

8.       پژوهش در زمینه تکنولوژی‌های جدید و مورد نیاز، جمع‌آوری، پردازش، تولید و انتشار اطلاعات در حوزه رسانه‌ها

9.       شناخت و تعیین شاخص‌های ارزیابی رسانه‌ها

10.    انتشار کتاب، مجموعه مقالات، گزارش‌های پژوهشی و نشریات تخصصی در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی رسانه‌ها

11.    ارتباط مستمر با دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی به منظور شناسایی محققان در زمینه‌های مطالعاتی و پژوهشی مورد نظر

12.    ارائه راهکارهای لازم به منظور ارتقاء دانش عمومی و تخصصی در حوزه ارتباطات و مطبوعات

13.    ایجاد مرکز اطلاع‌رسانی ارتباطات با تأکید بر مطبوعات و تبلیغات

14.    حمایت مادی و معنوی از محققان، مراکز و انجمن‌های تخصصی، طرح‌های تحقیقاتی و پایان نامه‌ها در حوزه ارتباطات

15.    برگزاری همایش‌های علمی و کاربردی به منظور آشنایی با آخرین دستاوردها و تبادل اطلاعات در زمینه رسانه‌ها

16.    همکاری و حضور در مجامع تحقیقاتی داخلی و بین‌المللی

17.    گردآوری و بررسی اطلاعات مربوط به امکانات و نیازهای آموزشی در حوزه ارتباطات و تبلیغات

18.    برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و رشد استعدادها در زمینه فعالیت‌های خبری، مطبوعاتی  اطلاع‌رسانی، تبلیغاتی و...