فهرست یارانه رسانه‌ها

فهرست یارانه نوبت سوم نشریات در سال ۹۸ فهرست یارانه نوبت سوم نشریات در سال ۹۸ یارانه نوبت دوم سال 98 - روزنامه‌ها فهرست یارانه نوبت دوم روزنامه‌ها در سال 98
فهرست یارانه نشریات(علی الحساب نوبت اول سال 98 و تسویه 6ماه دوم 97) فهرست یارانه نشریات(علی الحساب نوبت اول سال 98 و تسویه 6ماه دوم 97)
فهرست یارانه روزنامه‌ها علی‌الحساب نوبت اول 98 فهرست یارانه روزنامه‌ها علی‌الحساب نوبت اول 98
فهرست یارانه پایگاه‌های خبری نوبت اول سال 98 فهرست یارانه پایگاه‌های خبری نوبت اول سال 98

فهرست یارانه نوبت پنجم نشریات در سال 97 فهرست یارانه نوبت پنجم نشریات در سال 97
یارانه روزنامه ها مرحله 5 یارانه نوبت پنجم روزنامه‌ها در سال 97 
فهرست یاران نوبت سوم نشریات در سال 97(در حال واریز) فهرست یارانه نوبت چهارم نشریات (شش ماه دوم سال 97)
فهرست یارانه نوبت چهارم پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌های خصوصی(97)/ اصلی فهرست یارانه نوبت چهارم پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌های خصوصی(97)
فهرست یارانه شش ماهه دوم 97 روزنامه‌ها فهرست یارانه نوبت چهارم روزنامه‌ها (علی الحساب شش ماهه دوم 97)

فهرست یارانه شش ماهه دوم 97 روزنامه‌هافهرست یارانه نوبت سوم نشریات (شش ماهه اول 97؛ ترمیم نوبت‌های اول و دوم)
فهرست یارانه نوبت سوم پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌های خصوصی فهرست یارانه نوبت سوم پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌های خصوصی(97)
یارانه شش ماهه اول97 روزنامه‌ها (ترمیم نوبت‌های اول و دوم) فهرست یارانه نوبت سوم روزنامه‌ها (شش ماهه اول 97؛ ترمیم نوبت‌های اول و دوم)

فهرست یارانه نوبت دوم سال 97 (روزنامه ها و نشریات)فهرست یارانه نوبت دوم سال 97 (روزنامه ها و نشریات)

فهرست یارانه نوبت دوم پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌های خصوصی فهرست یارانه نوبت دوم پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌های خصوصی(97)
فهرست یارانه نوبت اول سال 97 مطبوعات (روزنامه ها و نشریات) فهرست یارانه نوبت اول سال 97 (روزنامه ها و نشریات)
فهرست یارانه نوبت اول پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌های خصوصی/ اصل فهرست یارانه نوبت اول پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌های خصوصی(97)


سوابق


 طرح نشریات اهدایی (برگشتی)


آمار آگهی های دولتی تهران و استانها (12 ماهه 1397) فهرست یارانه پرداختی نشریات(12 ماهه 1397)

نظام نامه طرح نشریات اهدایی نظام نامه طرح نشریات اهدایی

 سوابق


تفاهم‌نامه خرید نشریات با نهاد کتابخانه‌های کشور

 

 

یازدهمین فهرست پرداختی یارانه خرید(تا پایان دی 97) یازدهمین فهرست پرداختی یارانه خرید(تا پایان دی 97)
نهمین فهرست پرداختی یارانه خرید (تا پایان آبان ماه  ٩٧) دهمین فهرست پرداختی یارانه خرید (تا پایان آبان ماه ٩٧)
نهمین فهرست پرداختی یارانه خرید (تا 15 مهرماه ٩٧) نهمین فهرست پرداختی یارانه خرید (تا 15 مهرماه ٩٧)
هشتمین فهرست پرداختی یارانه خرید (تا پایان خرداد97) هشتمین فهرست پرداختی یارانه خرید (تا پایان خرداد97)
هفتمین فهرست پرداختی یارانه خرید (تا پایان اردیبهشت 97)
ششمین فهرست پرداختی یارانه خرید (تا پایان فروردین97)
سوابق

اشتراک مطبوعات برای مسافران شبکه ریلی کشور

گزارش 9 ماهه طرح خرید نشریات توسط ناوگان ریلی/ جدید (فروردین تا آذر 1396) گزارش 9 ماهه طرح خرید نشریات توسط ناوگان ریلی (فروردین تا آذر 1396)

 سوابق


 طرح اشتراک نشریات

جدول عملکرد و واریزی طرح اشتراک نشریات (سال ١٣٩٦) فهرست 12ماهه عملکرد و واریزی یارانه طرح اشتراک نشریات (سال ١٣٩٦)

سوابق

 


 هزینه‌های نمایشگاه مطبوعات

نمایشگاه بیست و سوم(96)
نمایشگاه بیست و دوم(95)
نمایشگاه بیست و یکم(94)
نمایشگاه بیستم(93)

 آخرین بروزرسانی
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ 
تعداد کلیک
۱۵۲,۵۷۳

فهرست نظرها و ارسال نظر جدید

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.