کد 66

فهرست یارانه نشریات

 


فهرست یارانه نشریات(علی الحساب نوبت اول سال 98 و تسویه 6ماه دوم 97)فهرست یارانه نشریات(علی الحساب نوبت اول سال 98 و تسویه 6ماه دوم 97)
فهرست یارانه روزنامه‌ها علی‌الحساب نوبت اول 98فهرست یارانه روزنامه‌ها علی‌الحساب نوبت اول 98


فهرست یارانه پایگاه‌های خبری نوبت اول سال 98فهرست یارانه پایگاه‌های خبری نوبت اول سال 98
فهرست یارانه نوبت پنجم نشریات در سال 97فهرست یارانه نوبت پنجم نشریات در سال 97

یارانه روزنامه ها مرحله 5یارانه نوبت پنجم روزنامه‌ها در سال 97 

فهرست یاران نوبت سوم نشریات در سال 97(در حال واریز)فهرست یارانه نوبت چهارم نشریات (شش ماه دوم سال 97)

فهرست یارانه نوبت چهارم پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌های خصوصی(97)/ اصلیفهرست یارانه نوبت چهارم پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌های خصوصی(97)

فهرست یارانه شش ماهه دوم 97 روزنامه‌هافهرست یارانه نوبت چهارم روزنامه‌ها (علی الحساب شش ماهه دوم 97)
 
فهرست یارانه شش ماهه اول97 نشریات (ترمیم نوبت‌های اول و دوم)فهرست یارانه نوبت سوم نشریات (شش ماهه اول 97؛ ترمیم نوبت‌های اول و دوم)

فهرست یارانه نوبت سوم پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌های خصوصیفهرست یارانه نوبت سوم پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌های خصوصی(97)
یارانه شش ماهه اول97 روزنامه‌ها (ترمیم نوبت‌های اول و دوم)فهرست یارانه نوبت سوم روزنامه‌ها (شش ماهه اول 97؛ ترمیم نوبت‌های اول و دوم)

فهرست یارانه نوبت دوم سال 97 (روزنامه ها و نشریات)فهرست یارانه نوبت دوم سال 97 (روزنامه ها و نشریات)

فهرست یارانه نوبت دوم پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌های خصوصیفهرست یارانه نوبت دوم پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌های خصوصی(97)
فهرست یارانه نوبت اول سال 97 مطبوعات (روزنامه ها و نشریات)فهرست یارانه نوبت اول سال 97 (روزنامه ها و نشریات)

فهرست یارانه نوبت اول پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌های خصوصی/ اصلفهرست یارانه نوبت اول پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌های خصوصی(97)


سوابق


 

طرح نشریات اهدایی (برگشتی)


آمار آگهی های دولتی تهران و استانها (12 ماهه 1397)فهرست یارانه پرداختی نشریات(12 ماهه 1397)

نظام نامه طرح نشریات اهدایینظام نامه طرح نشریات اهدایی

 سوابق


تفاهم‌نامه خرید نشریات با نهاد کتابخانه‌های کشور

 

 

یازدهمین فهرست پرداختی یارانه خرید(تا پایان دی 97)یازدهمین فهرست پرداختی یارانه خرید(تا پایان دی 97)
نهمین فهرست پرداختی یارانه خرید (تا پایان آبان ماه  ٩٧)دهمین فهرست پرداختی یارانه خرید (تا پایان آبان ماه ٩٧)

نهمین فهرست پرداختی یارانه خرید (تا 15 مهرماه ٩٧)نهمین فهرست پرداختی یارانه خرید (تا 15 مهرماه ٩٧)

هشتمین فهرست پرداختی یارانه خرید (تا پایان خرداد97)هشتمین فهرست پرداختی یارانه خرید (تا پایان خرداد97)
هفتمین فهرست پرداختی یارانه خرید (تا پایان اردیبهشت 97)
ششمین فهرست پرداختی یارانه خرید (تا پایان فروردین97)
سوابق

اشتراک مطبوعات برای مسافران شبکه ریلی کشور

گزارش 9 ماهه طرح خرید نشریات توسط ناوگان ریلی/ جدید (فروردین تا آذر 1396)گزارش 9 ماهه طرح خرید نشریات توسط ناوگان ریلی (فروردین تا آذر 1396)

 سوابق


 طرح اشتراک نشریات

جدول عملکرد و واریزی طرح اشتراک نشریات (سال ١٣٩٦)فهرست 12ماهه عملکرد و واریزی یارانه طرح اشتراک نشریات (سال ١٣٩٦)

سوابق

 


 هزینه‌های نمایشگاه مطبوعات

نمایشگاه بیست و سوم(96)
نمایشگاه بیست و دوم(95)
نمایشگاه بیست و یکم(94)
نمایشگاه بیستم(93)

 کد 66
آخرین بروزرسانی
۸ مرداد ۱۳۹۸ 
تعداد کلیک
۱۳۴,۱۷۶

فهرست نظرها و ارسال نظر جدید

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.