کد 66

فهرست یارانه رسانه‌ها

 

گزارش تجمیعی یارانه پرداخت شده به رسانه‌ها در سال 98 گزارش تجمیعی یارانه پرداخت شده به رسانه‌ها در سال 98


سوابق


 طرح نشریات اهدایی (برگشتی)


آمار آگهی های دولتی تهران و استانها (12 ماهه 1397) فهرست یارانه پرداختی نشریات(12 ماهه 1397)

نظام نامه طرح نشریات اهدایی نظام نامه طرح نشریات اهدایی

 سوابق


تفاهم‌نامه خرید نشریات با نهاد کتابخانه‌های کشور


 

یازدهمین فهرست پرداختی یارانه خرید(تا پایان دی 97) یازدهمین فهرست پرداختی یارانه خرید(تا پایان دی 97)
نهمین فهرست پرداختی یارانه خرید (تا پایان آبان ماه  ٩٧) دهمین فهرست پرداختی یارانه خرید (تا پایان آبان ماه ٩٧)
نهمین فهرست پرداختی یارانه خرید (تا 15 مهرماه ٩٧) نهمین فهرست پرداختی یارانه خرید (تا 15 مهرماه ٩٧)
هشتمین فهرست پرداختی یارانه خرید (تا پایان خرداد97) هشتمین فهرست پرداختی یارانه خرید (تا پایان خرداد97)
هفتمین فهرست پرداختی یارانه خرید (تا پایان اردیبهشت 97)
ششمین فهرست پرداختی یارانه خرید (تا پایان فروردین97)
سوابق

اشتراک مطبوعات برای مسافران شبکه ریلی کشور

گزارش 9 ماهه طرح خرید نشریات توسط ناوگان ریلی/ جدید (فروردین تا آذر 1396) گزارش 9 ماهه طرح خرید نشریات توسط ناوگان ریلی (فروردین تا آذر 1396)

 سوابق


 طرح اشتراک نشریات

جدول عملکرد و واریزی طرح اشتراک نشریات (سال ١٣٩٦) فهرست 12ماهه عملکرد و واریزی یارانه طرح اشتراک نشریات (سال ١٣٩٦)

سوابق

 


 هزینه‌های نمایشگاه مطبوعات

نمایشگاه بیست و سوم(96)
نمایشگاه بیست و دوم(95)
نمایشگاه بیست و یکم(94)
نمایشگاه بیستم(93)

 تاریخ ایجاد
۱۴ دی ۱۳۹۲  ravabetomoomi ravabetomoomi
آخرین بروزرسانی
۱۱ فروردین ۱۴۰۰ 
تعداد کلیک
۱۸۲,۱۸۵

فهرست نظرها و ارسال نظر جدید

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.