متن آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

هیأت وزیران در جلسه 1394.5.4 به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 - آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به این شرح تصویب کرد:

 

متن آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات


ماده 1- کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با این ترکیب تشکیل می‌شود:
الف - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌(رئیس کمیسیون)
ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط
ج - وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط
د - وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط
هـ - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط
و - رئیس دیوان عدالت اداری
ز- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
ح- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور

 

ماده 2- جلسات کمیسیون هر دو ماه یک بار تشکیل می‌شود و در صورت لزوم با نظر رئیس کمیسیون یا سه عضو از اعضا، جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد شد. دستور جلسه حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسات برای اعضا ارسال می‌شود.

 

ماده 3- جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج عضو از اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضران و حداقل چهار رأی معتبر است.
تبصره 1- موضوعات امنیتی و نظامی ‌با حضور عضو ذی‌ربط قابل طرح است.
تبصره 2- کمیسیون می‌تواند از نمایندگان سایر دستگاه‌ها بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

ماده 4- مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس جمهور برای کلیه اشخاص ارایه‌دهنده خدمات عمومی ‌لازم‌الاجرا است.
تبصره - مؤسسات مزبور مؤظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه کمیسیون ارائه دهند.

ماده 5- کمیسیون مؤظف است هر ساله گزارش عملکرد خود و میزان رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مؤسسات مشمول قانون را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی‌تقدیم کند.

ماده 6- کمیسیون می‌تواند جهت انجام وظایف و مسئولیت‌های خود حسب ضرورت نسبت به تشکیل شورای معین متشکل از نمایندگان اعضای کمیسیون و کارگروه‌های تخصصی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مربوط و کارشناسان ذی‌ربط اقدام نماید.

ماده 7-  وظایف رئیس کمیسیون به شرح زیر است:
الف - اداره جلسات کمیسیون
ب - ابلاغ مصوبات پس از تأیید رئیس جمهور
ج - صدور احکام رؤسای شورای معین و کارگروه‌های تخصصی
د - ارسال گزارش عملکرد سالانه کمیسیون به مراجع ذی‌ربط
هـ - انتصاب دبیر کمیسیون

ماده 8- دبیرخانه کمیسیون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌مستقر می‌گردد و می‌تواند نیروی اداری مورد نیاز خود را متناسب با حجم کار و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به کارگیری نماید.

ماده 9-  وظایف دبیرخانه عبارت است از:
الف - تهیه دستور جلسات با هماهنگی رئیس کمیسیون
ب - تدوین صورتجلسات و مصوبات کمیسیون
ج - پیگیری تشکیل شورای معین و کارگروه‌های تخصصی با استفاده از ظرفیت‌ دستگاه‌های عضو
د - اطلاع‌رسانی برنامه‌ها  تصمیمات با هماهنگی رئیس کمیسیون
هـ شرکت در جلسات مرتبط با وظایف کمیسیون
و- هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون
ز- ثبت و پیگیری شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون
ح- تدوین گزارش سالیانه برای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی
ط - تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی - تبلیغی به منظور فرهنگ‌سازی مناسب
ی - پیگیری و اجرای تصمیمات کمیسیون
ک- انجام سایر امور محوله از طرف رئیس کمیسیون
تبصره- دبیرخانه می‌تواند به منظور انجام وظایف کارشناسی کمیسیون، از خدمات مشاوره و پژوهشی استفاده نماید.

ماده 10- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مؤظف است هزینه‌های مربوط به دبیرخانه را در بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌پیش‌بینی نماید.

آخرین بروزرسانی
۲۱ مهر ۱۳۹۴ 
تعداد کلیک
۲,۹۶۵

فهرست نظرها و ارسال نظر جدید

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.