معاونتمشاوران

مشاوران معاون وزیر

مشاور معاون وزیر: علیرضا ملکیان

علیرضا ملکیان

 
تلفن دفتر: 88540818-021

نمابر: 88540838-021

نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، روبروی تهران کلینیک، خیابان هشتم، شماره 15: طبقه سوم