اخبار

مجوز 61 پایگاه اطلاع رسانی صادر شد/ سه نشریه تذکر گرفتند

مجوز 61 پایگاه اطلاع رسانی صادر شد/ سه نشریه تذکر گرفتند
در جلسه مورخ 24/6/93 هیأت نظارت برمطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 15 نشریه و 61 پایگاه اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند. در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیرمسوولی 30 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

هم چنین در جلسه امروز هیأت نظارت برمطبوعات، به نشریات «مهرنامه» به استناد بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات، «یالثارات الحسین» به استناد بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات، و «زنان امروز» به استناد بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات تذکر داده شد.


 

ردیف

نام نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول

گستره توزیع

ترتیب انتشار

1

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آوای رشت

ابراهیمی - میلاد

ابراهیمی - میلاد

________

________

2

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اخبار بهبهان

خادمیون - احسان

خادمیون - احسان

________

________

3

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اخبار راوی

میرشکاک - آزاده

میرشکاک - آزاده

________

________

4

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اخبار سوادکوه

اکبرنژاد - عمران

اکبرنژاد - عمران

________

________

5

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اخبار قم

دریس - هادی

دریس - هادی

________

________

6

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اخبار کتاب

حدادی - محمدرضا

حدادی - محمدرضا

________

________

7

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اخبار یزدی ها

زمان زاده نصرآبادی - مهدی

زمان زاده نصرآبادی - مهدی

________

________

8

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ارس تبار

میرزایی - میرنجات

میرزایی - میرنجات

________

________

9

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی امید هسته ای ایرانیان

برزگر - جلال

برزگر - جلال

________

________

10

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ایرانیان موفق

موسسه ایرانیان موفق

احمدی منش - مرتضی

________

________

11

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ایلام پویا

علی نژاد - هدی

علی نژاد - هدی

________

________

12

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ایلام نو

داودی - حیدر

داودی - حیدر

________

________

13

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بازتاب بروجرد

پوربهرام - ابراهیم

پوربهرام - ابراهیم

________

________

14

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بازتاب گهر

حسنوند - مسعود

حسنوند - مسعود

________

________

15

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بهارانه

ایپکلو - فاطمه

ایپکلو - فاطمه

________

________

16

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بوتیا

رستمی راوی - محمدنعیم

رستمی راوی - محمدنعیم

________

________

17

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی پارس تدبیر

قانون - محسن

قانون - محسن

________

________

18

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی پایتخت ما

عباس فشکی - فریبا

عباس فشکی - فریبا

________

________

19

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی پیک دانشجوی گیلان

مهدوی کرنق - مهدی

مهدوی کرنق - مهدی

________

________

20

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی جبهه جهانی مستضعفین

نصرتی - محمد

نصرتی - محمد

________

________

21

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خبر 8

منتظری - سیدمجتبی

منتظری - سیدمجتبی

________

________

22

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خوانسار

دهاقین - خسرو

دهاقین - خسرو

________

________

23

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دلفان امروز

دارابی حیدرآبادی - ایوب

دارابی حیدرآبادی - ایوب

________

________

24

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دنیای معدن

نمایشی - محمدعلی

نمایشی - محمدعلی

________

________

25

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دیپلماسی ایرانی

خرازی - سیدمحمدصادق

خرازی - سیدمحمدصادق

________

________

26

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی راه دانا

ذکی زاده - مقداد

ذکی زاده - مقداد

________

________

27

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی راهبرد انقلاب

احمدی - یونس

احمدی - یونس

________

________

28

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی رسانه اسلامی

عزیزی دستگردی - مهدی

عزیزی دستگردی - مهدی

________

________

29

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی زنگ اول

عروجی - زینب

عروجی - زینب

________

________

30

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ساحل گمیشان

شریفی - مریم

شریفی - مریم

________

________

31

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ساعت 24

جنان صفت - محمدصادق

جنان صفت - محمدصادق

________

________

32

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ساوالان خبر

پارسا - غفار

پارسا - غفار

________

________

33

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سلام نو

سیف علی - سعید

سیف علی - سعید

________

________

34

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شبکه اطلاع رسانی تدبیری ها

م مرادی - علی

م مرادی - علی

________

________

35

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی

وزارت نفت- اداره کل روابط عمومی

نعمت اللهی - اکبر

________

________

36

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شهروند البرز

عباس زاده - رضا

عباس زاده - رضا

________

________

37

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شهروند کلاردشت

صداقت - نسیم

صداقت - نسیم

________

________

38

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی صبح الوند

مسعودیان - یوسف

مسعودیان - یوسف

________

________

39

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی صدای سراب

نبات - حسن

نبات - حسن

________

________

40

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی عصر عدالت

بصیریان راد - محمد

بصیریان راد - محمد

________

________

41

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی علمنا

علی نیا - تورج

علی نیا - تورج

________

________

42

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی فردای داراب

جعفریان پور - بهرام

جعفریان پور - بهرام

________

________

43

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی فرهنگ ما

شعبان وسطی کلائی - فاطمه

شعبان وسطی کلائی - فاطمه

________

________

44

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی فوتسال

اردهالی - سیدحامد

اردهالی - سیدحامد

________

________

45

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی قابوس نامه

شاددل - راحله

شاددل - راحله

________

________

46

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی کتاب ناب

شمس - سیدمحمدکاظم

شمس - سیدمحمدکاظم

________

________

47

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی کهف شاهد

عامریان - حسین

عامریان - حسین

________

________

48

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی کودک دو

پورحسین - رضا

پورحسین - رضا

________

________

49

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی کورنگ

بختیاری - بیرامعلی

بختیاری - بیرامعلی

________

________

50

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی گرو

سهرابی - مهدی

سهرابی - مهدی

________

________

51

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی لالی نیوز

خراسانی - احمد

خراسانی - احمد

________

________

52

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مرجع اطلاع رسانی سبک زندگی

شفاعتی - محمدرضا

شفاعتی - محمدرضا

________

________

53

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ملایری ها

اصلاحی - سمیه

اصلاحی - سمیه

________

________

54

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی میهن امروز

محسنی فر - مهدیه سادات

محسنی فر - مهدیه سادات

________

________

55

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نسل آگاه

بهدانی پور - مریم

بهدانی پور - مریم

________

________

56

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نماینده

رسولی - امیرابراهیم

رسولی - امیرابراهیم

________

________

57

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نی نی سایت

بهرامی - حمیدرضا

بهرامی - حمیدرضا

________

________

58

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی همدان فوتبال

ثقفی - علی

ثقفی - علی

________

________

59

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی همدان ورزش

اکبری - محبوبه

اکبری - محبوبه

________

________

60

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی همدانا

ملونی - مسعود

ملونی - مسعود

________

________

61

خبرگزاری خانه ملت

مجلس شورای اسلامی

کیائی - مهدی

________

________

62

Journal Of Electrical Systems And Signals

دانشگاه فردوسی مشهد

قاضی - رضا

سراسری

دو فصلنامه

63

Journal Of Mining Mineral Processing And Explorati

دانشگاه صنعتی اصفهان

احمدی عامله - علی

سراسری

دو فصلنامه

64

پژوهشنامه فقه مدنی

دانشگاه پیام نور

صدری - سیدمحمد

سراسری

دو فصلنامه

65

مهندسی عمران فردوسی

دانشگاه فردوسی مشهد

ایرانی - فریدون

سراسری

دو فصلنامه

66

چاپ سه بعدی

اتفاق - شهرام

اتفاق - شهرام

سراسری

دو ماه یکبار

67

International Journal Of Supply And Operations Man

دانشگاه خوارزمی

سبحان اللهی - محمدعلی

سراسری

فصلنامه

68

اقتصاد خلاق

خلیل ارجمندی - غلامرضا

خلیل ارجمندی - غلامرضا

سراسری

فصلنامه

69

الکترومغناطیس و کاربردهای آن

دانشگاه پیام نور

قناعتیان - محمد

سراسری

فصلنامه

70

سیاست پژوهی

دانشگاه آیت اله العظمی بروجردی(ره)

علیپور گرجی - محمود

سراسری

فصلنامه

71

گستره روان شناسی شناختی

دانشگاه پیام نور

تقی زاده - محمداحسان

سراسری

فصلنامه

72

نگرش امنیت ملی

دانشگاه عالی دفاع ملی

شاه محمدی - محمد

سراسری

فصلنامه

73

خانواده خوشبخت

واعظ موسوی - سیدمهدی

واعظ موسوی - سیدمهدی

سراسری

ماهنامه

74

ریزان

ریواز - داود

ریواز - داود

سراسری

ماهنامه

75

نسیم کلارنو

صداقت - نسیم

صداقت - نسیم

سراسری

ماهنامه

76

نیمروز

حق شناس - محمدجواد

حق شناس - محمدجواد

سراسری

هفته نامه

 

صدور مجوز 76  نشریه و پایگاه اطلاع رسانی صدور مجوز 76 نشریه و پایگاه اطلاع رسانی


۲۴ شهریور ۱۳۹۳ ۱۶:۴۹
تعداد بازدید : ۵,۱۷۶

نظرات بینندگان

روزنامه نگار
۱۳۹۳/۰۶/۲۴
0
5
8

هفته نامه نیمروز که قبلا توسط آقای محمد جواد حق شناس مجوز گرفته بود و مدتی نیز منتشر می شد که در دولت آقای دکتر احمدی نژاد توقیف شد. مگر یک نشریه می تواند دو بار مجوز دریافت نماید؟؟؟!!!!!

وثوقی
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ Iran
0
3
12

با اهداء سلام و احترام ، از اقدام موثر مطبوعات در جهت گسترش رسانه کشور صمیمانه قدردانی می کنیم.ولیکن انتظار می رود سایت هایی که فقط به خاطر محلی بودن و شهرستانی بودن بیش از یک سال است چشم به راه اخذ مجوز مانده اند نیز دیده شوند و عدالت رعایت گردد حقیر
در تاریخ 7/4/92 تمام مراحل تشکیل پرونده خود را انجام داده ام که به خاطر اینترنتی شدن پرونده سنتی پذیرش نشد،که در سایت رسانه با شماره پیگیری 614 و شماره 222 هنوز در نوبت هیئت نظارتم،انتظار داریم بچه های شهرستان هم دیده شوند.باتشکر :وثوقی


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید