اخبار

مجوز انتشار 120 نشریه و پایگاه اطلاع رسانی صادر شد

مجوز انتشار 120  نشریه و  پایگاه اطلاع رسانی صادر شد
هیأت نظارت بر مطبوعات، مجوز انتشار 58 نشریه و 62 پایگاه اطلاع رسانی را صادر کرد.

 

به گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسه مورخ 20/11/93 این هیأت، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 58 نشریه و 62 پایگاه اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند.

در ادامه این جلسه تقاضای  تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیر مسوولی 11 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت. 

ردیف

نام نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

گستره توزیع

ترتیب انتشار

1

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی احتساب

هاشمی - زینب

هاشمی - زینب

_____

_____

2

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی متحد

نیک فر امیر میثم

نیک فر امیر میثم

_____

_____

3

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی عصر خبر

غمخوار بین کلایی - علیرضا

غمخوار بین کلایی - علیرضا

_____

_____

4

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سلام خبر

هاشمی - سعید

هاشمی - سعید

_____

_____

5

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی گذار خبر

دریجانی رحمت الله

دریجانی رحمت الله

_____

_____

6

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ارسین خبر

سلاح برزین - امیر

سلاح برزین - امیر

_____

_____

7

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سرزمین ارتباطات

بشکوه - عباس

بشکوه - عباس

_____

_____

8

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بشار

زینی سوق - اردوان

زینی سوق - اردوان

_____

_____

9

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی تعامل خبر

اسماعیلی - مهدی

اسماعیلی - مهدی

_____

_____

10

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی

Research Health Of Jentashapir

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

صاکی - نادر

_____

_____

11

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سلمان خبر

صنعتی - رضا

صنعتی - رضا

_____

_____

12

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نفت امروز

هوشمند - مازیار

هوشمند - مازیار

_____

_____

13

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نسیم زنجان

اوصالی - سعید

اوصالی - سعید

_____

_____

14

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی جوانرود هه وال

مرادی - هادی

مرادی - هادی

_____

_____

15

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی گناباد خبر

جاوید عربشاهی - علیرضا

جاوید عربشاهی - علیرضا

_____

_____

16

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اوشیدا

حسینی - سایره

حسینی - سایره

_____

_____

17

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نقدینه

اکبری زاده مشکانی- علی

اکبری زاده مشکانی- علی

_____

_____

18

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی رویکرد اقتصادی

بخشی استوار - عباس

بخشی استوار - عباس

_____

_____

19

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بانکداری ایرانی

غلامی - میثم

غلامی - میثم

_____

_____

20

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دنیای سینما

عشریه (عشیری) - یزدان

عشریه (عشیری) - یزدان

_____

_____

21

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سینما مثبت

استادی - رضا

استادی - رضا

_____

_____

22

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی زرین خبر

پاکروان - میثم

پاکروان - میثم

_____

_____

23

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی روی تیتر

عصاری آرانی - حسین

عصاری آرانی - حسین

_____

_____

24

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دارا خبر

باقری - داود

باقری - داود

_____

_____

25

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی عصر بانک

خدابخش - دانیال

خدابخش - دانیال

_____

_____

26

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی وحدت و همکاری ملی

چشمی - حسن

چشمی - حسن

_____

_____

27

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دیار آفتاب

حاتمی حمید رضا

حاتمی حمید رضا

_____

_____

28

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی فاطر 24

قدیمی - حسین

قدیمی - حسین

_____

_____

29

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شهر کریمه

نامداری - احمد

نامداری - احمد

_____

_____

30

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دیدنا

ابرهام - احسان

ابرهام - احسان

_____

_____

31

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نسیم دهلران

علی زاده - میرزا

علی زاده - میرزا

_____

_____

32

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی میهن خبر

روشن محمد علی

روشن محمد علی

_____

_____

33

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی کوخبر

محمد پور محمد حسن

محمد پور محمد حسن

_____

_____

34

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی فرانشر

قمرزاده اسگویی سید مهرداد

قمرزاده اسگویی سید مهرداد

_____

_____

35

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی توسنا

نوری - مهدی

نوری - مهدی

_____

_____

36

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بامنا

موسسه فرا رسانه جامع صنعت نما آسیا

رهبر - ناصر

_____

_____

37

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی برق خبر

گودرزی - مهدی

گودرزی - مهدی

_____

_____

38

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی گندم خبر

ده مرده - یونس

ده مرده - یونس

_____

_____

39

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی صدای زمان

بابایی کر رسول

بابایی کر رسول

_____

_____

40

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی افق ایلام

میرزایی - غلامرضا

میرزایی - غلامرضا

_____

_____

41

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی کوهبنان امید

زینلی فیروزآبادی- مجتبی

زینلی فیروزآبادی- مجتبی

_____

_____

42

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نشاط شهر

کریمی راد پور - مرضیه

کریمی راد پور - مرضیه

_____

_____

43

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی تابش کوثر

میراحمدیان بابا احمدی - فرزانه

میراحمدیان بابا احمدی - فرزانه

_____

_____

44

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی البرز گلستان

افتخاری محمد صالح

افتخاری - محمدصالح

_____

_____

45

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ساری خبر

حسینی مقدم سید سجاد

حسینی مقدم سید سجاد

_____

_____

46

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سولدوز خبر

روزبان - فرهاد

روزبان - فرهاد

_____

_____

47

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بهترین اخبار

علی پور - میثم

علی پور - میثم

_____

_____

48

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آسا خبر

محمد پور فرد- علیرضا

محمد پور فرد- علیرضا

_____

_____

49

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی کواره

روشن - علی

روشن - علی

_____

_____

50

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی صائین خبر

معینی - مهدی

معینی - مهدی

_____

_____

51

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نون و آب

رسولی - غلامعلی

رسولی - غلامعلی

_____

_____

52

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نی خبر

قدمگاهی - یحیی

قدمگاهی - یحیی

_____

_____

53

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دامپروری و مرغداری

خداوردی امیر سعید

خداوردی امیر سعید

_____

_____

54

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی یزد آوا

عبدلی سخویدی- فاطمه

عبدلی سخویدی- فاطمه

_____

_____

55

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی عصر بانوان

امیری فر - فاطمه

امیری فر - فاطمه

_____

_____

56

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی لنگر خبر

احمدی - غلامرضا

احمدی - غلامرضا

_____

_____

57

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی واران خبر

رحمت زاده پشتیری محمد حسین

رحمت زاده پشتیری محمد حسین

_____

_____

58

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی لهجه

نوروزی - سمیه

نوروزی - سمیه

_____

_____

59

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اهر وصال

دایلاری اصل - مهدی

دایلاری اصل - مهدی

_____

_____

60

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بافق پویا

بابائیان بافقی امیر حسین

بابائیان بافقی امیر حسین

_____

_____

61

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سارفه

جلیلوند - مجید

جلیلوند - مجید

_____

_____

62

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مهد خبر

سلمانی - ایرج

سلمانی - ایرج

_____

_____

63

گفتاشنود

عرب نژاد خانکی- سکینه

عرب نژاد خانکی- سکینه

سراسری

فصلنامه

64

علم نامه مهندسی کامپیوتر

بسطامی - خلیل

بسطامی - خلیل

سراسری

فصلنامه

65

سیاستگذاری روز

سلیمی - فرزین

سلیمی - فرزین

سراسری

فصلنامه

66

همرزمان

احمدی - جانمراد

احمدی - جانمراد

سراسری

ماهنامه

67

جغرافیا و مطالعات ناحیه ای

حیدری - حسن

حیدری - حسن

سراسری

فصلنامه

68

قرآن پژوهی معاصر

شریفی - علی

شریفی - علی

سراسری

فصلنامه

69

آینده و انرژی

ایمن تابلو

قاسم پور - قاسم

سراسری

فصلنامه

70

صنعت و کشاورزی معاصر

پاوندی - شهریار

پاوندی - شهریار

سراسری

فصلنامه

71

آموزه های نوین کلامی

حوزه علمیه خراسان مدرسه علمیه عالی نواب

اخگری - علی

سراسری

فصلنامه

72

اثیر

یاراحمدی خراسانی - مهدی

یاراحمدی خراسانی - مهدی

استان خراسان رضوی

ماهنامه

73

کاوش ذهن

نجفی - کیومرث

نجفی - کیومرث

استان گیلان

فصلنامه

74

صنعت، تولید، مصرف

روشن محمد علی

روشن محمد علی

سراسری

فصلنامه

75

بیشه کلا

داودی - مرتضی

داودی - مرتضی

استان مازندران

ماهنامه

76

مطالعات نظریه و انواع ادبی

محمدیان - عباس

محمدیان - عباس

سراسری

فصلنامه

77

اخبار مالی

رنجبر فرد شیرازی- جاوید

رنجبر فرد شیرازی- جاوید

سراسری

فصلنامه

78

سیاست و روابط بین الملل

دانشگاه مازندران

جعفری علی اکبر

سراسری

فصلنامه

79

دنیای شبکه

ذوالفقاری - ابوالفضل

متشکر آرانی - زهره

سراسری

ماهنامه

80

دارالارشاد

صفری - غلامحسین

صفری - غلامحسین

استان اردبیل

ماهنامه

81

ارسی

محمدی پور - اصغر

محمدی پور - اصغر

تبریز

(محلی آذربایجان شرقی)

فصلنامه

82

تکاب

مشرفی نبی کندی- نظام

مشرفی نبی کندی- نظام

تکاب

(محلی آذربایجان شرقی)

ماهنامه

83

کلبه جدول

سعیدی پور - سعید

سعیدی پور - سعید

سراسری

ماهنامه

84

آموزه های نوین فقهی حقوقی

حوزه علمیه خراسان مدرسه علمیه عالی نواب

کاظمی گلورودی محمد رضا

سراسری

فصلنامه

85

فناوری فضایی

موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی

شفقت - ابوطالب

سراسری

ماهنامه

86

مانا

موسسه مطبوعاتی نشر و نگار تبریز

نجفی - حسین

اسکو

(استان آذربایجان شرقی)

فصلنامه

87

بسامد

ضامن - مرضیه

ضامن - مرضیه

استان گیلان

ماهنامه

88

آوای تهران

لطفی - خیرالله

لطفی - خیرالله

استان تهران

ماهنامه

89

راویژ

قنبری - بابک

قنبری - بابک

منطقه ای

(آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان)

ماهنامه

90

دهکرد

محمدپور دهکردی - بهروز

محمدپور دهکردی - بهروز

استان چهارمحال و بختیاری

ماهنامه

91

گردشگری سپاهان

میرحسینی سید محمد

میرحسینی سید محمد

استان اصفهان

ماهنامه

92

سیلک

شهرداری کاشان

ناظم رضوی سید محمد

کاشان

(محلی اصفهان)

ماهنامه

93

طبیعت زیبا

اصلانی - احمد

اصلانی - احمد

فریدون شهر

(محلی اصفهان)

ماهنامه

94

هیمه

خواجه پور - محمد

خواجه پور - محمد

گراش

(محلی فارس)

ماهنامه

95

سلامت و تندرستی

بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان

رجب پور صنعتی - فرهاد

استان خراسان رضوی

ماهنامه

96

چشم جامعه

سعادتمند علی اصغر

سعادتمند علی اصغر

پیشوا

(محلی تهران)

دو ماهنامه

97

داروگ

قلمی فرد - آرش

قلمی فرد - آرش

سراسری

ماهنامه

98

طبیبانه

شیخی سعید رضا

شیخی سعید رضا

استان کرمانشاه

ماهنامه

99

پرتو نسیم

جهان بین سید فخرالدین

جهان بین سید فخرالدین

استان کهگیلویه و بویر احمد

ماهنامه

100

Caspian Journal Of Pediatrics

اسماعیلی دوکی محمد رضا

اسماعیلی دوکی محمد رضا

سراسری

فصلنامه

101

استیلای سلامت

جعفری اقدم - میثم

جعفری اقدم - میثم

سراسری

دو ماهنامه

102

پل

انصاری - فاتیما

انصاری - فاتیما

استان اصفهان

هفته نامه

103

جنوب وطن

مالی - محمد

مالی - محمد

استان خوزستان

ماهنامه

104

گناباد 20

امیری - حسین

امیری - حسین

استان خراسان رضوی

ماهنامه

105

اندیشه آذربایجان

خانمحمد پور - فتحعلی

خانمحمد پور - فتحعلی

استان آذربایجان شرقی

ماهنامه

106

بهار شیراز

باقرپور شیرازی - عبدالرضا

باقرپور شیرازی - عبدالرضا

استان فارس

ماهنامه

107

Journal Of Dental Biomaterials

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس- دانشکده دندانپزشکی شیراز

آذر محمد رضا

سراسری

فصلنامه

108

تماشاگان

مطهری سید میثم

مطهری سید میثم

سراسری

فصلنامه

109

نگاه هشت

منتظری سید مجتبی

منتظری سید مجتبی

استان خراسان رضوی

ماهنامه

110

Iranian Journal Of Research In Applied Linguistics

جعفرپور بروجنی- علی اکبر

جعفرپور بروجنی- علی اکبر

سراسری

فصلنامه

111

لکنت

شفیعی - میثم

شفیعی - میثم

سراسری

فصلنامه

112

تجهیزات آموزشی

اتفاق - شهرام

اتفاق - شهرام

سراسری

فصلنامه

113

صدای اصلاحات

حزب مردمی اصلاحات ایران اسلامی

ابو سعیدی - همایون

سراسری

هفته نامه

114

نور امید

حیدری نفیس - معصومه

باقرپور شیرازی - عبدالرضا

سراسری

ماهنامه

115

دانش دریایی

شیخ بهایی - علی

شیخ بهایی - علی

سراسری

فصلنامه

116

جامعه کریمان

شیخ بهایی - علی

شیخ بهایی - علی

سراسری

فصلنامه

117

نامه اقتصاد

شکرریز - حسین

شکرریز - حسین

کاشان

(محلی اصفهان)

ماهنامه

118

مسایل اجتماعی ایران

دانشگاه خوارزمی

جواهری - فاطمه

سراسری

دو فصلنامه

119

روان سپید

صالحیان فائزه سادات

صالحیان فائزه سادات

منطقه ای

(تهران، البرز، قزوین)

فصلنامه

120

پوشش برتر

محمدی فر- ماندانا

محمدی فر- ماندانا

سراسری

فصلنامه

مجوز انتشار 120 نشریه و پایگاه اطلاع رسانی صادر شدمجوز انتشار 120 نشریه و پایگاه اطلاع رسانی صادر شد

۲۱ بهمن ۱۳۹۳ ۰۹:۵۹
تعداد بازدید : ۳,۰۰۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید