به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

بایگانی اخبار

شامل :
نوع اخبار :
نوع اخبار

بایگانی اخبار در سال 1398

مرداد(8)
تیر(14)
خرداد(14)
اردیبهشت(20)
فروردین(6)

بایگانی اخبار در سال 1397

اسفند(6)
بهمن(6)
دی(9)
آذر(20)
آبان(18)
مهر(19)
شهریور(15)
مرداد(15)
تیر(16)
خرداد(11)
اردیبهشت(17)
فروردین(9)

بایگانی اخبار در سال 1396

اسفند(15)
بهمن(19)
دی(11)
آذر(3)
آبان(7)
مهر(15)
شهریور(15)
مرداد(18)
تیر(15)
خرداد(11)
اردیبهشت(9)
فروردین(5)

بایگانی اخبار در سال 1395

اسفند(21)
بهمن(9)
دی(15)
آذر(12)
آبان(21)
مهر(35)
شهریور(18)
مرداد(20)
تیر(11)
خرداد(17)
اردیبهشت(7)
فروردین(2)

بایگانی اخبار در سال 1394

اسفند(4)

بایگانی اخبار در سال 1393

مهر(1)
شهریور(34)
مرداد(18)
تیر(17)
خرداد(23)
اردیبهشت(23)
فروردین(1)

بایگانی اخبار در سال 1392

اسفند(30)
بهمن(70)
دی(20)
آذر(19)
آبان(11)
مهر(10)
شهریور(12)
مرداد(18)
تیر(6)
خرداد(14)
اردیبهشت(7)
فروردین(10)

بایگانی اخبار در سال 1391

اسفند(129)
بهمن(48)
دی(16)
آذر(9)
آبان(405)
مهر(53)
شهریور(366)
مرداد(9)
تیر(16)
خرداد(6)
اردیبهشت(39)
فروردین(9)

بایگانی اخبار در سال 1390

اسفند(14)
بهمن(15)
دی(7)
آذر(10)
آبان(359)
مهر(14)
شهریور(13)
مرداد(17)
تیر(12)
خرداد(15)
اردیبهشت(18)
فروردین(5)

بایگانی اخبار در سال 1389

اسفند(4)
بهمن(2)
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد